Statistics

Menu

Cestopisy

Země

Místa

Cestování

Na těchto stránkách se můžete podívat na reportáže, fotografie a videa z různých cest po světě.

Pod nabídkou"Expedice" najdete reportáže z delších cest převážně po zahraničí. Odkazy z různých míst vedou na fotogalerie, na konci odstavců jsou odkazy na videa (YouTube) z popsaných míst.

Nabídky "Čechy", "Evropa", "Asie", "Afrika", jsou celkem jasné - jedná se o zkrácené volby, které vás zavedou na cestopisy z těchto kontinentů.

Nabídka "Země" vám otevře souhrnné info a obrázky z té které země; nabídka "Místa" vám otevře seznamy měst a míst, která jsou zde abecedně seřazeny a odkazují k pojednání a foto k těmto konkrétním místům.

Nakonec nabídka "Religio" vám otevře soupis náboženství, s kterými jsme se v těch kterých zemích setkali.

Jinak stránky jsou stále ve výstavbě, nenechte se tedy odradit, když se vám otevře k mnohým nabídkám prázdná stránka, nebo jiný odkaz, který je ještě spojen s původní nezpracovanou šablonou.

Každá nabídka po najetí myší se kaskádově rozbalí, pokud však na ni kliknete, otevře se vám stránka týkající se konkrétní nabídky.

 

dřívější stránky: zde

Bible

Biblické hodiny

Zde najdete jednotlivé biblické hodiny na různá témata ...

Četba

 Čtenářský deník ...

Farnosti Trmice a okolí

    Římskokatolické farnosti Trmice, Předlice, Chabařovice, Řehlovice a Stebno

Seznam

Go to top