Menu

Místa

Řecké ostrovy

Řecké ostrovy (tímto odkazem se dostanete na reportáž o cestě na starých stránkách)

A přidávám ještě videa z cesty:

1. Z naší cesty do Řecka a na Krétu: První zastávka je v Budapešti. Pak projíždíme Srbskem, kde se zastavujeme na dvou místech. Nejdříve u živého pravoslavného kláštera Kovilj s krásným orthodoxním středověkým kostelem, pak v hlavním městě země, v Bělehradě. Zde si prohlížíme hlavně mohutnou pevnost nad soutokem Dunaje a Sávy. Potom jedeme přes Makedonii, kde zase činíme 2 zastávky: v hlavním městě Skopje (opět pevnost na akropoli) a u Ochridského jezera v antickém a středověkém městě Ochridu. Pak již jedeme do Řecka. Zde na pevnině opět děláme dvě zastávky: v Meteoře (zde si prohlížíme hlavní živý klášter, který je přístupný turistům) a na koupel u moře, naproti ostrovu Euboi. Pak již z Athén jedeme trajektem přes noc na Krétu. Sem dorazíme za svítání do Chanie, kterou si následně procházíme. Týž den jedeme na poloostrov Rhodopos a antické archeologické město Falasarnu, s nádhernou přírodní scenérií. Další den po přenocování na parkovišťátku u kláštera Chrysostomikos, si prohlížíme tento opět živý klášter. /VIDEO/

2. Video začíná koupáním v moři v Paliochoře. Pak se přemísťujeme k soutěsce Samaria. Tu si procházíme, ale musíme se do setmění vrátit, takže to nestihneme až k moři, kde je soutěska nejužší. Další den si prohlížíme archeologické místo Knossos, někdejší centrum starokrétské minojské kultury. Odtud jedeme k Diově jeskyni, kde se podle starokrétského mýtu narodil nejvyšší bůh starých Řeků, Zeus. Projíždíme přes náhorní plošinu Lassithi. Večer jedeme na Iraklio, spíme na vysokém prudkém kopci nad městem. Brzy ráno jedeme trajektem na jednodenní výlet na ostrůvek Santorini. Zde, na tomto malebném místě máme jen několik hodin na prohlídku. /VIDEO/

3. Poslední den na Krétě. Projíždíme obloukem východní část ostrova. Zastávky s krásnými výhledy na pobřeží a moře. Spina Longa, archeologický areál Gournia, jižní pobřeží. Večer odjíždíme z Iraklia trajektem na Rhodos. Následuje prohlídka hlavního města ostrova Rhodu, pak jedeme na hrad Johanitů u pobřeží, Kastello. Pak se jedeme podívat na pozůstatky antického města Kameiros, odtud trochu krásné přírody Pataloudes, večer si ještě procházíme malebné pobřežní městečko Lindos. /VIDEO/

4. Ještě kousek večerního Lindu. Pak ráno v Rhodu, odjíždíme do Turecka na Marmaris. Vracíme se napříč Tureckem. Zastavujeme se na místě antických Kolos (ještě nevykopáno, zatím jen pole). Následuje večerní Istanbul a pak dopolední Edirne. Pak projíždíme Bulharskem, zde se zastavujeme v Rilském pravoslavném klášteře a potom v hlavním městě Sofii. Pak již skrz Maďarsko, Slovensko domů. Naposledy se zastavíme v Hodoníně a po teplé večeři se ještě již za tmy podíváme k velkomoravskému kostelu v nedalekých Zakopčianech. /VIDEO/

Go to top