Menu

ITÁLIE 2013

Itálie - září 2013:

 


V září r. 2013 se vydáváme na prozkoumání některých historicky a nábožensky významných míst v Itálii, zemi tolik bohaté na historii a kulturu. Cestujeme zde od 16.září do 5.října. Krásná cesta.

1. den - 16.9.: Odjíždíme z Trmic kolem11.00hod směrem  na Rakousko-Brenner-Itálie. Večer, již za tmy dorazíme k velikému severoitalskému jezeru Lago di Garda, kde zakotvíme na svahu hor nad východním břehem jezera na noc. /VIDEO/

2. den - 17.9.: Sjíždíme k jezeru, zde se koupeme v částečně rozbouřeném jezeře. Modrá čistá voda je elixírem pro obnovení energie do nového dne. Pak si prohlížíme městečko, kde parkujeme, hlavně jeho starý kostelík a odjíždíme do nedaleké Verony. Verona je veliké starobylé město, plné historických i kulturních památek. Hlavní náměstí se zachovalým římským amfiteátrem, kostely, řeka Adige. Pak odjíždíme směrem na Mantovu - spíme na louce nedaleko tohoto města.

3. den - 18.9.: Tento celý den věnujeme prohlídce Mantovy. Je to nádherné město, opět přímo nabyté bohatou historií. Starokřesťanská rotunda sv Michaela, dóžecí palác, katedrála, kostel, ve kterém jsou uchovávány 2 ampuly s Kristovou krví, kterou měl do Mantovy v 1. stol donést římský voják Longin, který asistoval při Ježíšově ukřižování a následně v Krista jako Božího Syna uvěřil. On to byl, který Mrtvému Ježíši proklál bok a podle pověsti odchytil krev, která Ježíšovi vytekla z boku. Utíkal údajně před pronásledovateli a skrýval se v severoitalské Mantově, kde je dodnes tato vzácná relikvie uchovávána. Pak se ještě projdeme po břehu jezera na kraji města (Mantova je obklopena 3 jezery) a odjíždíme odtud na nocleh směrem k San Gimignano. Zakotvíme na okraji sklizeného pole v krásné zvlněné přírodě.

4. den - 19.9.: Tento krásný sluneční den věnujeme prohlídce romantickému středověkému městečku San Gimignano. Jeho vysoké věže u měšťanských kupeckých domů svědčí o někdejším bohatství a slávě města. Dnes je již především turistickou atrakcí. Procházíme malebnými středověkými uličkami, prohlížíme si starobylou katedrálu města, její radnici, ak jdeme k citadele na nejvyšším místě města, odkud je nádherný výhled do toskánské krajiny. K večeru odjíždíme směr Voltera. Noc opět strávíme pod širým nebem v malebné přírodě. /VIDEO/

5. den - 20.9.: Ráno vyrážíme na Volteru, zachovalé středověké městečko, které kdysi dávno bývalo důležitým centrem etruské kultury. Navštěvujeme zdejší muzeum, které ukrývá obrovské množství především alabastrových sarkofágů a uren, které jsou nádherně zdobeny. Voltera byla i ve starověku (a je i dnes)  významným těžištěm alabastru a uměleckých předmětů zhotovovaných z tohoto krásného kamene. Pak si procházíme město s jeho romantickými historickými uličkami, hlavní náměstí s mohutnou radnicí a gotickou katedrálou a též uličky na okrajích města se svými rozevřenými výhledy do přírody. Etruskové stavěli svá města na !stolových" skalnatých ostrohách, především z důvodu lepší obranyschopnosti. Na svazích města si ještě prohlížíme někdejší antické jádro města - římské divadlo. K večeru se vydáváme z města ven směrem na Luccu. Spíme opět v přívětivé středoitalské krajině.

6. den - 21.9.: Tento den nás čeká další z klenotů historie a kultury Itálie - Lucca. Toto město, které v době svého největšího rozkvětu soutěžilo o prestyž s Florencií a Sienou, se honosí nádhernými kostely, krásnými uličkami, rozlehlými náměstími, římskými památkami. V neposlední řadě je Lucca významná jako domov velikého italského skladatele Giacoma Pucciniho. Opět k večeru se vydáváme na hledání noclehu, zakotvíme na malé venkovské loučce na svazích kopců nedaleko Luccy.

7. den - 22.9.: Od Luccy se vydáváme do proslulého města Toskánska, renesanční Florencie. Ve Florencii by člověk mohl pro zevrubnější poznání strávit více dní, my jí však věnujeme jen jeden den. Nejdříve si prohlížíme nádherný kostel s freskami a byzantským křížem od Giotta, pak jdeme ke katedrále, která je proslulá především svou mohutnou kopulí, krásnou mramorovou různobarevnou fasádou a Giottovou kampanilou (věž zvonice). Pak míříme na hlavní náměstí Mediciovské Florenci, kde je v průčelí radnice a nynější galerie množství proslulých renesančních soch nejvýznamnějších tehdejších umělců. Uprostřed náměstí je mramorový kámen upomínající na upálení dominikána Savonaroly, který přísně káral tehdejšího mravně zpustlého papeže Alexandra VI. K večeru odjíždíme z města hledat nocleh. /VIDEO/

8. den - 23.9.: Spíme nedaleko Orvieta. Ráno se vydáváme do tohoto města prohlédnout si především jeho dnádhernou renesanční katedrálu, která ukrývá vzácný křesťanský ostatek - roušku potřísněnou krví při významném eucharistickém zázraku v pozdním středověku, kdy kněz z Prahy, pochybující o reálné Kristově přítomnosti v eucharistii, zažil proměnu hostie v kus lidské krvavé tkáně. Její stopy jsou uchovávány dodnes v Orvietské katedrále. Její fasáda je nádhernou ukázkou kamenické práce renesančních kameníků. Nádhera - přesvědčte se sami ... K večeru odjíždíme k pobřeží, kde ještě objíždíme částečný poloostrov za jezerem Bolseno. Potom se opět k večeru vydáváme na hledání noclehu. Spíme pod širákem nedaleko naší další destinace - Tarquinie. /VIDEO/

9. den - 24.9.: Ráno vyrážíme na Tarquinii (2.část), jednoho z nejvýznamnějších památek na národ Etrusků. Renesanční město má rozsáhlé muzeum, které si prohlížíme, a jež má za téma především Etrusky. Velice inforamativní - etruské výtvarné umění je podmanivé i ro moderního člověka, ačkoliv jejich kultura kvetla již před 2,5 tisící lety. Pak se jdeme podívat na hlavní pozoruhodnost Tarquinie - starověké etruské pohřebiště se svými nádherně malovanými hrobkami. Odtud míříme na další významné pohřební centrum Etrusků - kamenné tufové hrobky v Cerveteri. Spíme v přírodě před Cerveteri.

10. den - 25.9.: Ráno vyrážíme na Cerveteri. Navštěvujeme a prohlížíme si starověké etruské pohřebiště se stovkami nádherných kamenných hrobek, které jsou vytesány do skalnatého tufu jako celé domovní a bytové jednotky. Za tím se skrývá hluboká víra Etrusků v posmrtný život. Procházíme celým rozsáhlým pohřebištěm, které je koncipováno jako celé kamenné město, domov mrtvých. Jednotlivé hrobky jsou opravdu výstavné, bohatě zdobené, kamenná lůžka zemřelých jsou osázeny bohatou posmrtnou výbavou keramiky a vzácností, které mají nebožtíky provázet do posmrtného života. Po prohlídce se vydáváme na hledání noclehu. Bez problému jej nalézáme. /VIDEO/

11. den - 26.9.: Naším dnešním cílem prohlídky jsou Cúmy (2.část). Je to dnes jen archeologické území, které však v antických dějinách hrálo velice zásadní roli, především v náboženských dějinách Římské říše. Zde sídlila proslulá Sybila, která byla jakousi římskou obdobou řecké Pythie z Delf. Antické město je vystavěno na pískovcovém ostrohu, v jehož útrobách je vytesána mystická chodba přístupu k významné prorokyni a věštkyni, která podávala veršovaná proroctví, jež značně, podobně jako v Delfách, ovlivňovala společenský život antické římské říše. Po prohlídce tohoto mystického místa jedeme směrem na poloostrov s centrem Amalfi. Jedeme kolem podsvětního jezera Avernus, které bylo starými Římany považováno za vstup do říše zemřelých, do podsvětí. Spíme v přírodě po cestě.

12. den - 27.9.: Na noc se dostáváme do pohoří kolem Amalfi, kde je velice romantická, hornatá příroda. Spíme a probouzíme se do malého rovného travnatého pozemku u středověkého kostela na stráni jedné z četných hor poloostrova, který je historicky nesmírně významný. Jsme nedaleko od turisticky velice přitažlivého města v romantických horách, Ravella.  Toto krásně především přírodně položené místo si během dopoledne prohlížíme. Ravello je dnes centrem výroby umělecké, barvami zářící keramiky. Odtud jedeme do Amalfi, centra celé této nádherné oblasti. Zde si prohlížíme historicky bohatou katedrálu, která skrývá ostatky sv. Ondřeje, kupujeme si naivně nejdražší zmrzlinu na světě (vychází na osobu asi na 300,-Kč), procházíme dramatickým okolím města. Pak se vydáváme na cestu směrem na konec poloostrova, kde se pak zastavujeme v Sarrentu, krásném přístavu západního cípu poloostrova. Je již večer, jsme unavení, jen Šmudla je plný energie, koupe se k potěšení a obdivu přihlížejících v přístavu. Navečer se vydáváme hledat místo k noclehu. /VIDEO/

13. den - 28.9.: Po ránu jedeme směrem na poloostrov Gargano. Naše první zastávka je u moře ke koupačce u Manfredonie. Pak jedeme směrem na San Giovanni Rotondo. Po  cestě se zastavujeme u starokřesťanského kostela, kde se slaví italská svatba. Nádherné oživení starověké stavby novým rituálem. Pokračujeme dál podél pobřeží poloostrova na Vieste. Sem dorazíme navečer. Město si procházíme již v noci, je to velice romantické. Město leží na výběžku skalnatého ostrohu do moře. I večer je zde mnoho lidí, kteří se toulají potemnělými ulicemi, moc hezké. Již za tmy odsud vyrážíme na hledání noclehu ve směru San Giovanni Rot.

14. den - 29.9.: Spíme v hezké, málo osídlené krajině poloostrova Gargano. Je to u silnice, která je velice řídce frekventovaná, je zde klid, uprostřed tichého lesa. Krásná, klidná noc. Ráno se vydáváme na místo, kde již staří Langobardi uctívali s velikou úctou sv. archanděla Michaela - na skalnatý ostroh poloostrova - Monte Sant´Angelo. Je shodou okolností svátek svatých archandělů, tedy též sv. arch. Michaela, v tomto poutním místě je obrovské množství lidí, kteří putují, aby uctili památku tohoto významného andělského bojovníka proti ďáblu. Poutní místo s celým městem je přeplněné poutníky, andělská bazilika je naplněná věřícími lidmi. Abychom se tam dostali, musíme vystátá nekonečnou frontu a následně se pohybovat bez zastávky až k východu. Hluboká jeskyně, kde se měl langobardskiému biskupovi ve snu zjevit archanděl Michael někdy v 6. stol., působí i dnes opravdu podmanivě. Mnoho věřících zde projevuje své náboženské přesvědčení, jeskyně je naplněna nadšenými poutníky. Po východu z poutní svatyně se ještě rozhlédneme po středověkém městečku, je velice hezky přírodně položeno. Pak odjíždíme z přeplněného poutního místa k hledání noclehu. Ten nalézáme nedaleko města u vedlejší nefrekventované silnice u klidného pralesa. /VIDEO/

15. den - 30.9.: Ráno se probouzíme uprostřed oveček, které se zde pasou. Krása. Pak se znovu vydáváme na prohlídku Monte Sant´Angelo. Nyní je zde již po pouti klid, v tichu si prohlížíme místní poutní baziliku, a pak i celé městečko. Moc hezké, též romantické výhledy na vzdálenou mořskou hladinu. Odpoledne jedeme do nedalekého San Giovanni Rotondo, poutního místa, kde je uctíván sv. Padre Pio. Bazilika Panny Marie, místo, kde jsou uloženy ostatky svatého, klášter, kde žil. Pak odjíždíme na nocleh. /VIDEO, VIDEO2, VIDEO3/

16. den - 1.10.:  Ráno jedeme do L´Aquila. Je to město, které bylo nedávno postiženo ničivým zemětřesením, které zbořilo nebo ohrozilo mnoho budov města, nevyjímaje kostely a paláce. Působí to jako jakési město mrtvých, duchů. Někdejší centrum turistického ruchu je dnes hrozivě tichým místem, které na každém kroku upomíná na neodolatelnou, často ničivou sílu přírody. Z L´Aquily jedeme na Assisi. K večeru dojedeme do krásnéh středověkého města Spoleta, které je centrem oblasti Umbrie (vedle Perugie). Procházíme ho již za soumraku, v noci. Nicméně na nás působí velice magicky. Se svými krásnými kostely, úzkými středověkými uličkami. Nádhera. Je již noc, tma, ale přesto se vydáváme na cestu na Assisi, prosvětlené místo, kde žil a působil sv. František. Spíme nedaleko Assisi pod rozzářeným nebem. /VIDEO/

17. den - 2.10.: Ráno jdeme do nedalekého Assisi, magicky přitažlivého místa, díky sv. Františkovi. Procházíme někdejším politicky významným městem, které se pro moderní dobu stalo především nábožensko duchovním přitažlivým místem, které bezděky hovoří o Boží milosti, odpuštění, smíření, radosti. Večer jedeme na nocleh nedaleko Assisi, do polí v blízkosti svatyně Porziunkuly, kde v klidu přenocujeme. /VIDEO/

18. den - 3.10. Důkladná prohlídka Assisi, Porziunkule, Rivotorto, San Damiano, ... Cesta na Benátky.

19. den - 4.10.: Benátky. Perla Itálie. Ale příliš přelidněná. Ne snad místními obyvateli, ale záplavou turistů. Procházky po městě, které nejsou vlastně procházkami, ale spíše prodíráním se přes zástupy turistů. Ačkoliv krásné prostředí, tak přesto náročné pro rekreaci, spíše stres. Ale to asi k Benátkám patří ... Tak trochu společensky unaveni z Benátek odjíždíme. Jedna praktická informace: parkování v Benátkách je opravdu "levné" - za cca 4hod parkování jsme zaplatili 35Eu. Paráda. Odjíždíme směrem do hor na sever. Nocleh nalézíme v horách v krásném, i když trochu chladném lese.

20. den - 5.10.: Již jen přejezd přes italské Alpy, Rakousko, Slovensko a ... domů ...

Go to top