Menu

Morava 2012

Morava 2012 (út.9.10.-so.27.10.)


Úterý 9.10.: Dopoledne vyrážíme na naši Moravu. Z Trmic do Kroměříže. K večeru dorážíme k děkanství u sv. Moříce. Zde nás již nedočkavě vyhlíží má prateta Květa Macháčková. Ta nám vyjednala ubytování u řeholních sester v klášteře kousek na kostelem sv. Mořice. Ubytováváme se a po delší cestě rádi využíváme milého pohostinství sester.

Středa 10.10.: Tento den je z hlediska našeho putování po Moravě při této expedici nejbohatší, co do navštívených destinací. Čeká nás krátká prohlídka krásného arcibiskupského města Kroměříže. Po krátké procházce jedeme na Modrou, kde je skanzen s rekonstruovanými objekty, které byly archeologicky vykopány v hlavních centrech Velké Moravy. Prohlížíme si dřevěnou palisádou ohrazené hradiště s kamennou rotundou, větší budovou, která patrně sloužila jako učiliště budoucích duchovních, obrannou věží a polopodzemnicemi, které jen zpola vyčnívají ze země dřevěnou nástavbou a střechou. Jsou zde i praktické ukázky z výroby velkomoravské keramiky a chovu domácích zvířat (tam se toho moc nezměnilo). Za palisádou skanzenu s hezkým výhledem na velehradskou baziliku, jsou odkryty základy patrně nejstaršího kamenného kostela na Velké Moravě, patrně ještě z doby franského duchovního vlivu, tedy před r.863, kdy na  V.Moravu přišli Cyril s Metodějem z východní Byzance. Pak se naobědváme v místním turistickém bistru (rožněná prasečí žebra) a přemísťujeme se na Velehrad. Bazilika je z venčí již opravená, zevnitř však je obestavěná lešením, chystá se výročí příchodu byzantských věrozvěstů z r.863, tedy 1150leté jubileum. Pozdě odpoledne jedeme do Starého Města, kde si prohlížíme zastřešené vykopávky základů velkomoravských kostelů se starými hroby tehdejších lidí s kosterními pozůstatky. Někteří z nich jsou posmrtně ještě zavaleni kameny, případně jsou jim posmrtně ostrými kameny rozdrceny hrudníky nebo hlavy. Je to patrně doklad staré víry v nebezpečí návratů zemřelých jako upírů. Hned vedle je pomalu dokončovaný moderní kostel Ducha svatého. Pak se ještě jedeme podívat na hlavní náměstí v Uherském Hradišti. A potom již zpět do Kroměříže. /VIDEO/

Čtvrtek 11.10.: Tento krásný slunečný podzimní den patří celý Kroměříži. Kostely, hlavní nám., arcibiskupská barokní zahrada a dolní zámecká zahrada. Nádherné prostředí, pečlivě udržované, moc hezké. Podívejte se na fotky ... /VIDEO/

Pátek 12.10.: Jedeme nejdřív do Holešova (foto1.část), místa působení svatého Jana Sarkandra. Prohlížíme si krásný barokní kostel, v němž na bočním zadním oltáři jsou uchovány relikvie tohoto světce. Pak jdeme do místního zámku. Je překvapivě veliký, ale zatím nevybavený a značná část ještě čekající na nutnou rekonstrukci. Tam, kde byly sály již opraveny, se dnes pořádají výstavy na různá témata. Veliká zahrada, ačkoli byla dříve patrně upravena do barokní podoby, je dnes též značně poničená a zanedbaná, s jejím oživením se však už započalo. Další návštěva nás přivádí do bývalé židovské čtvrti. Stará renezanční synagoga a veliký, ještě značně zachovalý židovský hřbitov, jemuž vévodí hrob velikého zdejšího rabína Šabtaje, zvaného Šach. Pak opouštíme město a jedeme na nedaleký Hostýn (foto2.část). Nejvýznamnější mariánské poutní místo Moravy nás vítá příjemným podzimním večerem. Krásná, pokojná atmosféra. /VIDEO/

Sobota 13.10.: Dopoledne ještě prohlídka kroměřížského zámku a krátká procházka po Kroměříži, pak brzo odpoledne odjíždíme na návštěvu rodiny bývalého chomutovského ministranta do Veselí na Moravě. Zde jsme pohostinně přijati na několik dní. /VIDEO/

Neděle 14.10.: Ráno nedělní slavná bohoslužba ve zdejším kostele. Je k prasknutí plný. Velice nezvyklé ve srovnání se severozápadem Čech. Po slavnostním obědě se vydáváme na prohlídku Veselí. Kolem meliorované řeky, přes park k vybydlenému zámku, na hezké, nedávno restaurované barokní náměstí. Pak navštěvujeme jednu Petrovu známou rodinu, kde zůstáváme sedět ve sklípku při koštování domácích vín.

Pondělí 15.10.: Podnikáme krásný výlet do Buchlovic (3.část). Toto malé městečko má krásný barokní zámek s nádhernou, udržovanou rozsáhlou zahradou. V blízkosti zámku je barokního stylu, vzdáleněji pak anglická. Nedaleko na zalesněném kopci je starý hrad Buchlov (4.část). Obě památky jsou zavřené (interiér) - je pondělí. Odtud jedeme ještě do nedalekých Střílek, kde stojí krásný barokní hřbitov se hřbitovní kaplí, který celkově tvoří architektonický skvost. /VIDEO/

Úterý 16.10.: Tento den je zataženo a prší. Vydáváme se do velkomoravských Mikulčic (foto 1.část). Nejdříve návštěva moderně zařízeného muzea. Velice zajímavé. Stále prší a my se vydáváme na obchůzku po archeologickém areálu. Na rozdíl do 9.stol. je to dnes travnaté, ploché území. Tehdy zde v meandrech protékala řeka Morava, která tak tvořila přirozenou ochranu před možným agresorem. Upravená cesta vede mezi odkrytými kamennými základy bývalých četných kostelů. Je to působivé, procházíme se po stejných místech, po kterých kráčely nohy Velkomoravanů před 1200 lety. Jen to počasí, škoda. Ale možná to patří k atmosféře poměrně mlhavého zániku této první slovanské říše v dějinách. Odtud se vydáváme do nedalekého Hodonína (foto 2.část), který již leží na pomezí se Slovenskem. Hlavní náměstí s hezkým kostelem, parčíkem a renovovanou radnicí, vinárničky, které jsou plně obsazeny hosty s naplněnými číšemi, ...jinak nás město nijak zvlášť nezaujme. Večeře v místní restauraci a návrat do Veselí.

Středa 17.10.: Tento krásný slunečný den podnikáme výlet do Mikulova (foto 3.část). Podle fotek poznáte, jak krásně bylo toto město se svým okolím vybarveno v podzimních tónech jak rostlin, tak slunce. Navštěvujeme zámek s jeho zahradami a poměrně chudým interiérem. Zvlášť zajímavý je obrovský vinný sud ve sklepení zámku a výstava vinných lisů z dávné minulosti. Potom jdeme na vápencový kopec nad městem, na němž se v oranžovém slunci krásně vyjímá kapličky mikulovské Kalvárie. Odpoledne se vracíme do Veselí, odtud pak navečer do Strážnice do sklípku známého Maruščiny sestry. Zde strávíme příjemné ochutnávání mladého vína se zajímavým výkladem. /VIDEO/

Čtvrtek 18.10.: Tento den máme v plánu bohatý program. Nejdříve jedeme do nedaleké Strážnice, kde si procházíme krásný veliký skanzen jihomoravské staré kultury. Po důkladné prohlídce skanzenu si dáme v restauraci na vrátnici polévku a jedeme do blízkých Plžů (na kraji města). Plže jsou rozsáhlé místo vinných sklípků, které jeden vedle druhého se podél paprskovitých cest rozkládá na starém vinném území. Procházíme si celý areál, dosud jsme nebyli takto v historickém vinném sklípku. Sklípky jsou dodnes funkční, k některým přijíždějí auta s majiteli, kteří zde mají své zásoby vína. V jednom sklípku, který je otevřený a jeho majitel v něm koštuje víno, se zastavujeme a kupujeme si jeho vzorek dobrého jihomoravského vína. Potom se ještě jedeme podívat do Milotína, kde je krásný barokní zámek  s rozsáhlou udržovanou zahradou. Je už večer, takže zámek je zavřený, při zapadajícím slunci si procházíme zahradu. /VIDEO/

Pátek 19.10.: Tento den patří celý centru kultury severní části Moravy, Olomouci. V Olomouci si nejdříve prohlížíme kostel sv. Mořice, potom hlavní náměstí s výjimečným barokním sloupem, který je UNESCem prohlášen za zcela výjimečný, na velikém náměstí jsou hezké fontány, historické i moderní, povinná je též samozřejmě prohlídka renezanční radnice (jen zvenčí) s jejím zajímavým orlojem, který měl ve svých přestavbách pohnuté dějiny. Pak přecházíme na horní náměstí, které je celé rozkopané, rekonstruuje se. Jdeme k semináři, prohlížíme si kapli sv. Jana Sarkandra, která byla v barokní době zbudována nad starým vězením, ve kterým byl světec mučením nucen k nepravdivému doznání (ještě zachovalý dobový skřipec). Míříme na vrch s katedrálou sv. Václava, tu si podrobně procházíme a pak se již vydáváme na zpáteční cestu. /VIDEO/

Sobota 20.10.: Sobotu věnujeme výletu do Milotína (foto1.část) a prohlídce tohoto krásného barokního zámku. Je krásně, sluníčko svítí, nejdříve se podíváme do temné fotografické komory, která stojí u zámku a když do ní vstoupíte a přiviknete si očima na tmu, vidíte oproti dveřím, v nichž je malý otvor, obrácený obraz sluncem ozářeného zámku. Tento den toho již více nepodnikáme, vracíme se do Veselí.

Neděle 21.10.: Nejdříve ranní mše v kostele ve Veselí. Zase ta výjimečná návštěvnost kostela, krásné. Po slavnostním obědě se vydáváme i s hostiteli na výlet do blízkých Chřibů. Chřiby (foto2.část) jsou pohoří, které leží v centru někdejší Velké Moravy. Je krásné, listnaté, převážně bukové lesy, jsou přerušovány romantickými skalami. Míříme k historicky významnému místu, kde na vrchu kopce kdysi (za Velké Moravy), ležel kostel sv. Klimenta. Pak se vracíme kolem veliké skály, která je zároveň horolezeckým cvičištěm. Potom míříme na večerní polévku do hezké srubové restaurace u lyžařského centra. Večer se ještě zastavujeme ve sklípku jednoho známého našich hostitelů, dostáváme každý láhev oblíbeného vína po komentované ochutnávce. Již za tmy se vracíme do Veselí.

Pondělí 22.10.: V pondělí nás čeká další metropole Moravy, Brno (foto3.část). Procházíme si jeho náměstí, kostely, nakonec podvečerní Špilberk. Krásné město, působí jako menší Vídeň se svými širokými bulváry a starou historií na každém rohu. Večer se posadíme do čínské restaurace, kde využíváme lidových cen a koštujeme asijskou kuchyni.

Úterý 23.10.: Pozdě ráno se již z Veselí vydáváme na zpáteční cestu do domovských Čech. Jedeme přes Ivančice (foto4.část), které si ještě prohlížíme též s muzeem v místním bývalém zámku, kde jsou dějiny města hezky předvedeny. Pak již směr Liberec, kde chceme strávit zbytek dovolené.

Středa 24.10.: Již v Liberci. Ranní sport v plaveckém bazénu, odpolední procházka po Pivovarských rybnících mezi Harcovem a Vratislavicemi.

Pátek 26.10.: Návštěva hezké a bohatě vybavené liberecké botanické zahrady.

 

 

Go to top