Menu

Turecko 2002

Turecko 2002

Na začátku srpna r.2002 jsme se vydali na cestu západním Tureckem. Projeli jsme přes Rakousko, (za Brennerem jsme v Alpách strávili první den. Itálií do Brindisi (2. noc je v jižní Itálii v olivovém háji), kde jsme se nalodili na trajekt a přes noc jsme se přeplavili do Řecka do Igumenitsy. /VIDEO/

Projeli jsme severním Řeckem. Zde se zastavíme na koupeli v horské říčce a pak k večeru v Thessalonice. Noc strávíme nedaleko tohoto centra severního Řecka (Sev.Řecko-foto). /VIDEO

V severovýchodním Řecku ještě děláme poslední zastávku u moře, koupeme se. Pak již do evropské části Turecka. Zde strávíme první noc na turecké půdě na rozlehlém sklizeném poli u staveniště moderního sídliště a nedaleko veliké sběrny starého kovu. Jedeme do blízkého Istanbulu(Istanbul-foto). Tomuto krásnému městu věnujeme celý den. Především Hagia Sofia, modrá mešita, istanbulský bazar. /VIDEO1 VIDEO2/

Po řádné prohlídce města se později večer vydáme na druhou stranu Bosporu podél severního pobřeží Turecka. Zde nouzově spíme u frekventované silnice hned za svodidly. Jsme utahaní, spíme dobře, ráno se koupeme v Černém moři. Dále směřujeme na Iznik, starověkou Niceu (Iznik-foto). Prohlížíme si její mohutné hradby a antické rozvaliny někdejšího centra severní Malé Asie. /VIDEO/

Při přejezdu západního Turecka ze severu na jih, zažíváme poměrně vyprahlou krajinu vnitrozemí země. Spíme ve venkovském prostředí mezi poli. Další den dorazíme do rozvalin starověké Laodiceje (Laodicea-foto). Prohlížíme si vykopávky, ty jsou stále ještě v začátcích, spíme na mohutných kamenných obloucích někdejšího sloupořadí. Ráno se ještě znovu procházíme po ještě nevykopaných zbytcích antického města, pak jedeme dál. Do nedalekého Pammukale (Pammukale-foto), starověké Hierapolis. Toto místo je proslulé nejen dobře zachovalými antickými památkami, zvláště divadlo a rozsáhlé pohřebiště, ale též vápennými horkými prameny, které vytvářejí nádherné bílé kaskády. V jejich lagunovitých jezírkách se dalo koupat. /VIDEO/

Odsud na jižní pobřeží do Antalye. Spíme zde na skalnatých srázech zdejšího pobřeží. Od nynějška již kopírujeme středomořské pobřeží země. Zastavujeme se v Myře, působišti sv. Mikuláše, dále jedeme přes Marmaris na podlouhlý úzký poloostrov, na jehož konci jsou pozůstatky po starověkém významném městě Řeků, Knidu. Zde, nedaleko od jeho nejzápadnějšího mysu, spíme. Ráno si prohlížíme trosky antického města, pak se vracíme po polní štěrkové silničce zpět na přímořskou magistrálu. Dalším malebným přímořským městečkem je Bodrum (Bodrum-foto), někdejší Halikarnas, místo, kde byl zdejší antický tyran Mausolos pochován ve světoznámém pohřebním komplexu, který dal jméno všem honosným hrobkám v následující době - mausoleum. Pak jedeme na Milét (Milet-foto), další významné starověké řecké město, dnes již jen v rozvalinách, bez následného osídlení.

Pak hurá na hlavní město celé rozsáhlé řecké oblasti, na Efez (Efez-foto). Zde je velice rozsáhlá archeologická oblast, která je do značné míry i dobře zachovalá, s instruktivními cedulemi, které podávají dost informací o životě v této starověké metropoli Malé Asie. Spíme na kopci nad městem, ráno se jedeme podívat do místa, které je podle starobylé tradice bydlištěm Panny Marie. Její údajný domek byl rekonstruován, je udržován katolickými řeholníky, myslím františkány. Koupeme se na skalnatém pobřeží v poměrně mohutných vlnách moře. Pak jedeme dál po pobřeží na sever.

Další zastávka je na akropoli velikého města Izmiru (Izmir-foto), někdejší Smyrny, místa, ve kterém v první polovině 2. stol. žil a působil významný raněkřesťanský mučedník, biskup Polykarp. Vyjedeme na kopec, na kterém dříve stála mohutná pevnost, máme krásný výhled na celé obrovské město a nedaleké pobřeží. Pak se proplétáme nacpanými širokými ulicemi dál na sever, ven z města.

Naší další zastávkou je starověký Pergamon. Leží na prudkých svazích nedaleko od mořského pobřeží, pod archeologickou oblastí je moderní město Bergama. Starověké pozůstatky města jsou zpoplatněny, jdu tam solo. Pak již pomalu zpět k Marmarskému moři, jeho západní úžině Dardanellám. Zde se zastavujeme u staroslavné Tróje (Troja-foto), starověký objev německého amatérského archeologa Schliemanna si opět prohlížím jen solo. Pak několik hodin čekání na trajekt přes úžinu, na kraji města Cenakkale . Dáváme si v místní venkovní restauraci vychlazené pivo, k tomu jsou nám nabídnuty buráky, po nichž se jen zapráší. Při druhé rychle zmizelé misce se již obsluha zdráhá přinést další. Nic moc z nás nemají, je to pochopitelné.

Na zpáteční cestě projíždíme kolem Edirne, Bulharsko (Bulharsko-foto), Maďarsko, do Čech. Teprve zde se dovídáme o tragických ničivých povodních, které v průběhu srpna mnohé zničily v okolí Labe.

 

Go to top